Į pirmą puslapį

JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!

2017 m. liepos 9—16 d.

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIC
PASKELBIMO PALAIMINTUOJU MINĖJIMAS IR ATLAIDAI
MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE

Plakatas JPG | Plakatas PDF

P R O G R A M A

Liepos 9 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ PATIRTAS MALONES DIENA

Dėkojame Dievui už arkiv. Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju bei už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 10 d., pirmadienis
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ DIENA
Alytaus dekanato diena

Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 11—15 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 10 d.

Liepos 11 d., antradienis
KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA
Aleksoto ir Prienų dekanatų diena

Meldžiamės už teisėsaugos, Krašto apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 12 d., trečiadienis
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA
Šakių dekanato diena

Meldžiamės už tikybos mokytojus ir katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 13 d., ketvirtadienis
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA
Lazdijų dekanato diena

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 14 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA
Vilkaviškio dekanato diena

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius, taip pat kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimų narius

Liepos 15 d., šeštadienis
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA
Marijampolės dekanato diena

Meldžiamės už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius

Vigilija:

20.00 val. – šv. Mišios Bazilikos pal. J. Matulaičio koplyčioje
21.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda
22.00 val. – Žiburių procesija

Liepos 16 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA — JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS 30-MEČIO JUBILIEJUS

Dėkojame Dievui už pal. Jurgį Matulaitį ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
14.00 val. – koncertas Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje

KITOS ŠV. MIŠIOS

SEKMADIENIAIS ryto šv. Mišios Bazilikoje:
liepos 9 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val,
liepos 16 d. – 8.00 ir 9.30 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS vakaro šv. Mišios Bazilikoje kasdien 18.00 val.

VISOMIS ATLAIDŲ DIENOMIS kviečiame apsilankyti:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne, darbo laikas nuo 10.00 iki 17.00 val.
Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkams atvira nuo 10.00 iki 18.00 val.

aukštyn