Į pirmą puslapį

Marijos legiono „Motinos Dievo malonės“ prezidiumas

Vadovas – kun. Bronius Paltanavičius
Pirmininkė – Julija Blaškevičienė, mob. 8 676 08758
Vicepirmininkė – Vida Iškauskienė, mob. 8 653 42935
Sekretorė – Zita Valasevičienė, mob. 8 687 87014

Marijos Legionas parapijoje įsteigtas 1994 m. vasario mėn. Steigėja – s. Marytė Smilgaitė.

Marijos Legionas – tai katalikų judėjimas, padedantis Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus: žmonėms, atitolusiems nuo Dievo, neša Gerąją Naujieną, siekia atvesti juos prie Dievo. Aktyvieji Legiono nariai eina pas žmones, belsdamiesi į keikvienas duris, su Marijos vardu širdyje, su didele meile ir nuolankumu, kantrūs, nusižeminę, nesitikėdami greito rezultato. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus“.

Legiono narių uždavinys – pakviesti, paraginti, paaiškinti tikėjimo prasmę, melstis už žmonių atsivertimą. Kai susiduria su nesusituokusiomis šeimomis, nekrikštytais vaikais, nepriėmusiais pirmosios Komunijos žmonėmis ir pan., Legiono nariai jiems tarpininkauja, pataria pagalbos kreiptis į kunigą,

Nariai pagalbininkai maldomis padeda aktyviesiems nariams, meldžiasi už jų darbų sėkmę. Maldos pagalbininkai ir aktyvieji nariai kasdien meldžiasi ir kalba Rožinį dvasios vado ar parapijos klebono nurodytomis intencijomis.

Visi Legiono nariai yra patyrę ypatingų malonių. Kupini ramybės bei džiugesio, jjie myli ligonius, džiaugiasi kiekvienos sielos atsivertimu. Legiono nariai jaučiasi kaip antroje šeimoje, dalindamiesi meile ir širdies šiluma.

Susirinkimai vyksta vieną kartą per savaitę trečiadieniais, 17.00 (laikas gali keistis), senojoje klebonijoje, P. Kriaučiūno 5.

Visus, kam brangus Motinos Marijos vardas ir kas nori skelbti Dievo žodį, kviečiame prisijungti prie Marijos Legiono narių. Skambinkite nurodytais telefonais arba kreipkitės nurodytu adresu.

 

aukštyn