Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

SEKMADIENIAIS

Šv. Mišios 8.00
Votyva 9.30
Šv. Mišios moksleiviams 11.00
Suma 12.00
Šv. Mišios 18.00

ŠIOKIADIENIAIS

šv. Mišios 7.30, 8.00, 9.00, 18.00

Kiekvieno mėnesio 12 dieną 12.00 val. šv. Mišios aukojamos pal. Jurgio Matulaičio MIC koplyčioje.

Rožinis kalbamas 30 min prieš vakarines Mišias.

Rožinis giedamas šeštadieniais 1 val. prieš vakarines Mišias.

Išpažinčių klausoma prieš ir per kiekvienas šv. Mišias.

Bazilika atidaryta 7.00–19.00.

Kunigas budi Bazilikoje sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00–13.00 ir 17.30–18.30.

aukštyn