Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

ŠOKIADIENIAIS

7.30 val. (prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus)
8.00 val.
18.00 val.
   Penktadieniais 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios į palaimintąjį Jurgį Matulaitį (pirmąjį mėnesio penktadienį - į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis)

ŠEŠTADIENIAIS

7.30 val.
8.00 val.
9.00 val.

   17.30 val. kalbamas Rožinis
18.00 val. sudėtinės šv. Mišios (pirmąjį mėnesio šeštadienį - į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis)

SEKMADIENIAIS

8.00 val.
9.30 val.
11.00 val.
12.00 val. SUMA - meldžiamės už parapiją
   Nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija
18.00 val.

Kiekvieną mėnesį:
   12 d. 12.00 val. - į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

 

 

 

aukštyn