Į pirmą puslapį

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo pranciškonų pasauliečių vietinė brolija

Atlaidai 2007 m. Vido Venslovaičio fotografijaVadovė — Janina Lebskienė OFS,
mob. 8 612 68330, el. paštas

Brolijoje 2018 m. 17 narių, 16 su amžinaisiais įžadais, 1 su laikinaisiais įžadais.

Renkasi 4 mėn. sekmadienį 10.30 Šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje, Bendoriaus g. 3

Daugiau informacijos apie pranciškonus pasauliečius interneto svetainėje: www.ofs.lt

Pranciškonai pasauliečiai kaip savarankiška brolija Marijampolėje įsikūrė 2001 m. Įkūrėja – Zita Legotienė OFS.

Prisijungti prie Marijampolės Šv. Ark. Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijos kviečiami visi, kuriems brangus šv. Pranciškaus dvasinis palikimas, bei norintys gyventi pagal šv. Pranciškaus mokymą.

aukštyn