Į pirmą puslapį

Bibliografija

  1. Lietuvos sakralinės dailės katalogas. Vilkaviškio vyskupija. I tomas. Vilnius, 1996. P. 141-205.
  2. Totoraitis Jonas. Sūduvos suvalkijos istorija. I dalis. Marijampolė, 2003. P. 426-429.
  3. Gražina Marija Martinaitienė. Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas. Vilnius, 2002. P. 45-47, 53-60.
aukštyn