Į pirmą puslapį

Didysis altorius

Silvijos Knezekytės fotografijaDabartinis Marijampolės bažnyčios didysis altorius įrengtas 1882 m. Mensa dėžinė, įsprūdinė, antepediumo plokštumoje – trys laukeliai, kurių plačiausiame, viduriniame aplikuoti reljefiniai Tikėjimo, Vilties ir Meilės simboliai: kryžius, inkaras ir liepsnojanti širdis. Tabernakulis puošnios, smulkių formų koplytėlės pavidalo, lankstyto plano, su cokoliu, šonai puošti korintinėmis kolonėlėmis, drožiniais, klūpančių angelų figūrėlėmis, viršuje užbaigti antablementu. Virš aukštėlesnės vidurinės dalies – „Agnus Dei“ skulptūrėlė.

Retabulas laužyto plano, dviejų tarpsnių, aukštų cokolių, su iškiliais, kampu pasuktais šonais. Pirmojo tarpsnio šonuose yra po dvi barokines kolonas. Vidurinės dalies šonuose – kaneliūruoti piliastrai, centre, nišoje, apjuostoje barokinės konfigūracijos rėmais, įstatyta Lurdo Švč. Mergelės Marijos statula (apie 1882 m.), uždengiama didesniu paveikslu „Nukryžiuotasis“. Šonuose tarp kolonų, ant konsolių, pastatytos neobarokinės stilistikos šv. Petro ir šv. Pauliaus skulptūros. Cokolio viršaus lygmenyje altorius sujungtas su presbiterijos šoninėmis sienomis, apačioje paliktos arkinės angos, o viršuje ant cokolių pastatytos šv. Pranciškaus (kairėje) ir šv. Antano (dešinėje) statulos (abi sukurtos apie 1882 m. bažnytinio akademizmo stiliumi). Vietoje šv. Antano statulos ilgą laiką stovėjo šv. Juozapo statula, kuri vėliau, sukeitus vietomis, buvo įkomponuota didžiosios navos altoriuje.

Antrasis didžiojo altoriaus tarpsnis taip pat laužyto plano, bet daug mažesnis, be orderinių atramų, užbaigtas ažūrine spindulių glorija. Tarpsnio viduryje – šv. Kazimiero paveikslas, glorijoje – apskritas vitražas, vaizduojantis šv. arkangelą Mykolą. Tai retas meno kūrinys, bažnyčiose retai pasitaiko senovinių vitražinių paveikslų didžiajame altoriuje. Beje, jis matomas tik vakaro saulei apšvietus. Kaip virš pirmojo, taip ir virš antrojo tarpsnio šonų, ant menamo frontono fragmentų, – sėdinčio angeliuko skulptūrėlė.

Altorius nudažytas tamsiai, jo plokštumas puošiantys negausūs drožiniai, kolonų kapiteliai, kaneliūros, antablemento detalės yra aukso spalvos. Visas tabernakulis auksuotas.

aukštyn