Į pirmą puslapį

Dvasininkai ir tarnautojai

Klebonas – kun. Giedrius Juozas BAKŪNAS MIC
1973 02 09*2018 06 29*2018 07 02

Vikaras – kun. Stasys PUIDOKAS MIC
1948 03 27*1978 05 28*2019 08 29

 

Vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MICVyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC
1926 08 30*1949 09 25*1989 03 18*2002 02 10
Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 14 27

 

 

Vikaras – kun. Bronius Klemensas PALTANAVIČIUS MIC
1948 04 24*1980 06 01*2003 09 08

Rezidentas – kan. prof. teol. dr. Kęstutis ŽEMAITIS
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas
1960 09 10*1989 05 28*2005 06 10
Lauko g. 5, Šunskai, LT-69360 Marijampolės sav.
Mob. (686) 9 26 40
El. p.

aukštyn