Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 08 21
Paskelbta: 2022-08-20 08:41:31

 

Šis sekmadienis - XXI eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, rugpjūčio 22 d., - Švč. Mergelės Marijos Karalienės minėjimas.

Antradienį, rugpjūčio 23 d., - Baltijos kelio ir juodojo kaspino diena. Mūsų bazilikoje papildomose Šv. Mišiose 17.00 val. dėkosime Dievui už laisvės dovaną, melsime taikos pasauliui ir prisiminsime visus, tapusius stalinizmo ir nacizmo aukomis.

Trečiadienį, rugpjūčio 24 d. - Šv. apaštalo Baltramiejaus šventė.

Šeštadienį, rugpjūčio 27 d., Bažnyčia mini Šv. Moniką, Šv. Augustino motiną.

DĖMESIO!
NUO RUGSĖJO 1-OSIOS MŪSŲ BAZILIKOJE KEISIS
ŠV. MIŠIŲ TVARKA:

nuo pirmadienio iki penktadienio
nebus 9.00 val. Šv. Mišių
(išskyrus, kai bus meldžiamasi už mirusiuosius laidotuvių dienoje)

Nesiliaukime ir toliau ištvermingai melsti taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį 17.00 val.

(Vakar), rugpjūčio 20 d., mūsų bazilikoje Šv. Šeimos seserų vienuolijos sesuo Benedikta davė laikinuosius, o ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 27 d., Šv. Vincento bažnyčioje sesuo Augustina duos amžinuosius vienuolinius įžadus. Lydėkime seseris malda.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn