Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 10 23
Paskelbta: 2022-10-22 08:20:09

 

Šis sekmadienis - spalio 23 d. - Pasaulinė Misijų diena. Su dėkingumu prisiminsime visus, kurie savo gyvenimu liudija mums tikėjimą ir skatina juo gyventi, taip pat meldžiamės už misijas ir misionierius. Rinkliava skiriama misijų veiklai ir plėtrai paremti. 16.00 val. mūsų bazilikoje vargonininko iš Prancūzijos Florent Gallière koncertas.

Penktadienį, spalio 28 d., Bažnyčia švenčia Šv. Simono ir Judo (Tado), apaštalų, šventę.

Šeštadienį, spalio 29 d. - Savosios bažnyčios konsekravimo metinių iškilmė, kurią kartu švenčia tos bažnyčios Lietuvoje, kurių tikroji konsekravimo data nėra žinoma. Ši iškilmė - graži proga parapijiečiams padėkoti Dievui už bažnyčią, kurioje gali susirinkti maldai ir gauti Sakramentų malonę, o mums, tarnaujantiems šioje parapijoje - padėkoti parapijiečiams už dosnumą išlaikant šiuos Dievo namus.

Mūsų parapijoje prasidėjo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų rengimas Krikštui, Išpažinčiai, I-ajai Komunijai bei Sutvirtinimui. Melskime, kad Viešpats laimintų visų katechetų darbą ir savo malone paliestų kiekvieno besiruošiančiojo širdį.

Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d.. Lapkričio 1 d. pamaldos mūsų bazilikoje: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 17.00 val. (18.00 val. šv. Mišių nebus); Vakare 17.00 val. jau bus aukojamos pirmosios Vėlinių aštuondienio (oktavos) šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos. Po 17.00 val. Šv. Mišių - procesija į senąsias Marijampolės kapines.

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena - Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinantį sekmadienį galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje jos darbo metu.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn