Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 12 11
Paskelbta: 2022-12-10 08:33:22

 

Šis sekmadienis - gruodžio 11 d. - trečiasis Advento sekmadienis, dar vadinamas lotynišku žodžiu „Gaudete“ - džiaukitės. Šiuo kvietimu pasideda šiandienos Šv. Mišių liturgija, ragindama jau dabar džiaugtis slėpiniu, kurį ruošiamės švęsti - Kristaus gimimu. Kad patirtume tikrą džiaugsmą - prieš Kalėdas susitaikinkime su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedamos Švč. M. Marijos valandos, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios.

KALĖDAIČIUS GALITE ĮSIGYTI:
BAZILIKOJE
• šį savaitgalį - prieš ir po Šv. Mišių.
• paskutinį Advento šeštadienį ir sekmadienį (gruodžio 17 ir 18) visą dieną
VIENUOLYNO RAŠTINĖJE
• darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Šią savaitę Bažnyčia mini:

Antradienį, gruodžio 13 d. - šv. Liuciją, mergelę, kankinę
Trečiadienį, gruodžio 14 d. - šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

ADVENTINĖS REKOLEKCIJOS

Penktadienį, gruodžio 16 d. - 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 18.00 val. Šventos Mišios aukojamos svečio kunigo. Šeštadienį, gruodžio 17 d. - 17.30 šv. Rožinis. 18.00 val. Šventos Mišios aukojamos svečio kunigo - prieš šv. Mišias bus klausoma išpažinčių.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn