Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 12 18
Paskelbta: 2022-12-17 09:27:23

 

Šis sekmadienis - gruodžio 18 d. - paskutinis Advento sekmadienis. Laukiant Kristaus Gimimo svarbu susitaikinti su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas Šv. Mišias. Šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos klierikų studijoms bei jaunimo sielovadai.

Šeštadienį, gruodžio 24 d. - KŪČIOS. Kūčių dieną susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, dalijamasi bažnyčioje palaimintu kalėdaičiu. Šv. Mišios bazilikoje Kūčių dieną šiokiadienio tvarka (išskyrus vakaro Šv. Mišias).

PIRMOSIOS KALĖDŲ ŠV. MIŠIOS (Piemenėlių arba Bernelių)
KŪČIŲ VAKARĄ - 21.00 VAL.

Ateinantį sekmadienį, gruodžio 25 d. - KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (KALĖDOS). Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka.

Greta Advento vainiko dega Betliejaus šviesa, užžiebta Kristaus gimimo vietoje ir iš rankų į rankas perduodama visame pasaulyje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti ir parsinešti į namus.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn