Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 01 22
Paskelbta: 2023-01-21 08:26:36

 PENKTADIENĮ, SAUSIO 27 D. - PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS.

 

Šis sekmadienis - sausio 22 d. III Eilinis sekmadienis. Popiežius Pranciškus šį sekmadienį yra pavadinęs Dievo Žodžio sekmadieniu, kviesdamas mus visus kuo dažniau skaityti Šv. Raštą, kad vis labiau jį pamiltume. Šią ypatingą dieną prašome Dievo palaimos visiems, kurie mūsų bazilikoje atlieka Šv. Rašto skaitovų tarnystę.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
• Antradienį, sausio 24 d. - Šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
• Trečiadienį, sausio 25 d., - Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė.
• Ketvirtadienį, sausio 26 d. - Šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.
• Šeštadienį, sausio 28 d. - Šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

PENKTADIENĮ, SAUSIO 27 D. - PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS. Mūsų bazilikoje - atlaidai. Programa: 11.00 - Katechezė, kurią ves s. Viktorija Plečkaitytė, 11.30 - Rožinis, 12.00 - Šv. Mišios, 13.00 - Malda prie Pal. Jurgio relikvijų. Visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis gali pelnyti kiekvienas tikintysis, tą dieną apsilankęs bazilikoje.

Ateinančią savaitę - Švento Arkangelo Mykolo parapijos Caritas - rinks mėsos konservus - skirtus Ukrainos žmonėms. Skardines pristatyti: J. Bendoriaus 2 - parapijos Caritas arba Vienuolyno raštinėje - jos darbo metu.Nuoširdžiai dėkojame.


Klebonas: Kun. Giedrius Bakūnas MIC

 

aukštyn