Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 01 29
Paskelbta: 2023-01-28 09:03:40

 

 Šis sekmadienis - sausio 29 d. yra IV Eilinis sekmadienis.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- Antradienį, sausio 31 d. - Šv. Joną Boską, kunigą;
- Penktadienį, vasario 3 d. - Šv. Blažiejų, vyskupą, kankinį;
- Sekmadienį, vasario 5 d. - Šv. Agotos, mergelės, kankinės minėjimas yra praleidžiamas. Tačiau bus laiminama šv. Agotos duona ir vanduo.

Po 12 val. Šv. Mišių onkologinių ligų asociacija „Rūpestėlis“
dalins savo pačių keptą duoną.

Ketvirtadienį, vasario 2 d. - Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Ši diena - Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena, skirta ypatingai melstis už vienuolius, vienuoles, taip pat pasauliečių institutų narius, bei prašyti naujų pašaukimų.

Šeštadienį, vasario 4 d., 11.00 val., Pal. Jurgio Matulaičio muziejus kviečia į paskaitą „Prašau vieno dalyko - laikykite mane Kristaus tarnu“, kurioje paminėsime 96-asias Pal. Jurgio gimimo dangui metines istorinių faktų šviesoje bei amžininkų prisiminimuose.

1992 gegužės 13 dieną šv. Jonas Paulius II vasario 11 d. yra paskelbęs Pasauline ligonių diena - tą dieną daugiau pasimelskime už sergančiuosius, juos aplankykime ir pagal išgales juos paremkime.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu ir malda prisidėjusiems rengiant praeitą penktadienį įvykusį Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimą - vieną iš didžiųjų metinių įvykių mūsų bazilikoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas

aukštyn