Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

GEGUŽINĖS PAMALDOS MŪSŲ BAZILIKOJE
Paskelbta: 2023-05-09 12:46:48

vyks sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių, šiokiadieniais — po vakaro šv. Mišių.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir maldoje pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

aukštyn