Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 06 25
Paskelbta: 2023-06-24 09:26:27

 

 Šis sekmadienis, birželio 25 d. - XII eilinis sekmadienis.

Trečiadienį, birželio 28 d., Bažnyčia mini šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį.

Ketvirtadienį, birželio 29 d. - Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, iškilmė. Šv. Mišios vyks 7.30, 8.00 ir 18 val. Šią dieną aplankius vyskupijos katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią, taigi ir šią, ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. Taip pat ta diena yra mūsų vyskupo Rimanto Norvilos konsekravimo metinės. Lydėkime mūsų Ganytoją malda.

Liepos 1 d. šeštadienį prasideda ir iki liepos 12 d. tęsis kasmetiniai didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.

Liepos 1 d. | nuo 14.00 iki 21.00 val. | Marijampolės Marijonų sode vyks paramos Ukrainai koncertas | Mėlyna geltona mūsų širdyse. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Nuoširdžiai visus jus kviečiame.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Bažnyčios puošimui pinsime vainikus, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei ruošiatės genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų - padarykite tai dabar ir šakeles iki liepos 5 d. pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn