Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 08 06
Paskelbta: 2023-08-05 16:55:33

 

Šis sekmadienis - XVIII eilinis sekmadienis.
Švenčiame KRISTAUS ATSIMAINYMO šventę.

Šią savaitę Bažnyčia mini: antradienį, rugpjūčio 8 d. - Šv. Dominyką, kunigą; Trečiadienį, rugpjūčio 9 d., Bažnyčia švenčia Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, mergelės, kankinės, Europos globėjos, o ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d. - Šv. Lauryno, diakono, kankinio šventes. Penktadienį, rugpjūčio 11 d. - Šv. Klaros, mergelės minėjimas.

Šeštadienį, rugpjūčio 12 d., mūsų bazilikoje Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 13 d. prasideda ir iki 20 d. tęsis didieji Žolinės atlaidai Krekenavos bazilikoje. Marijampolės Vysk. Valančiaus blaivystės sąjūdis ir Vargdienių seserys organizuoja parapijos piligriminę kelionę į Krekenavos atlaidus šeštadienį, rugpjūčio 19 d. Kviečiame keliauti drauge! Daugiau informacijos skelbimų lentoje ir parapijos Facebook paskyroje.

Kitos savaitės antradienis - rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Tą dieną ryto Šv. Mišios - 7.30 ir 8.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios - 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija. Kviečiame aktyviai joje dalyvauti: vyrus - nešti vėliavas, grupių atstovus ir jaunimą - jas lydėti.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn