Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 08 27
Paskelbta: 2023-08-26 08:42:58

 

Šis sekmadienis - rugpjūčio 27 d. - XXI eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, rugpjūčio 28 d. minėsime Šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.

Antradienį, rugpjūčio 29 d. - Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo minėjimas.

Penktadienį - rugsėjo 1-oji - Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena ir mokslo metų pradžia.
9.00 val. šv. Mišiose melsis Marijonų gimnazijos bendruomenė.
12.00 val. šv. Mišiose melsime Dievo palaimos ir Šv. Dvasios vedimo visų parapijos mokyklų mokytojams ir dėstytojams, moksleiviams ir studentams bei jų šeimoms.

Rugsėjo 1-ąją Trakuose prasideda Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaidai, kurie tęsiasi iki rugsėjo 8 d. Pagrindinė atlaidų dieną rugsėjo 3 d.

Parapijos Caritas informuoja, kad rugsėjo antroje pusėje numatyta kelionė į frontą - Ukrainoje. Siekiama nupinti 9 maskuojančius tinklus. Šiuo metu Parapijos Caritas turi 1 pilnai nupintą ir antro pusę. Pinti kviečiame kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 14 val., ketvirtadieniais papildomai nuo 16.30 iki 19 val.

Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams kursus, kurie prasidės jau spalio 1 d. Laukiami tėvai, kurių vaikai nori priimti Atgailos (Išpažinties) ir Eucharistijos (Komunijos) sakramentus, jaunuoliai (turintys 14 m. ir vyresni) norintys priimti Sutvirtinimą ir suaugusieji (nuo 18 m.) ruoštis įkrikščioninimo sakramentams. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn