Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 09 17
Paskelbta: 2023-09-16 08:23:32

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 17 d. - XXIV eilinis sekmadienis.

Trečiadienį, rugsėjo 20 d., Bažnyčia mini Šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.

Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. - Šv. Mato, apaštalo ir Evangelisto, šventė.

Šeštadienį, rugsėjo 23 d., Bažnyčia mini Šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 24 D., TITULINIAI ŠV. VINCENTO PAULIEČIO ATLAIDAI MŪSŲ KAIMYNINĖJE ŠV. VINCENTO PAULIEČIO PARAPIJOJE. PAGRINDINĖS ŠV. MIŠIOS 11.30 VAL.

Taip pat ateinantį sekmadienį, rugsėjo 24 d., Marijampolės jaunimas, kuris vyko į pasaulines jaunimo dienas kviečia jus į susitikimą-pasidalinimą parapijos salėje po 11 val. Šv. Mišių. Bus rodomas filmuota medžiaga ir skaidrės.

ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 17 D. 19 VAL. KVIEČIAME MŪSŲ BAZILIKOJE PASIKLAUSYTI KENT`O FILHARMONIJOS ORKESTRO KONCERTO, KURIS RENGIAMAS MARIJAMPOLĖS KULTŪROS SAVAITĖS PROGA.

PRASIDEDA
VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ RENGIMAS SAKRAMENTAMS
REGISTRACIJA

Marijonų vienuolyno raštinėje (Bendoriaus g. 3)

SUTVIRTINIMUI (jaunimas nuo 14 m.) - darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (ateina jaunimas, galima su tėvais). Kitu laiku kreiptis į bažnyčios zakristiją pamaldų metu. Būtina atsinešti Krikšto pažymą ar jos kopiją.
PIRMAJAI KOMUNIJAI (10-11 m. vaikai) - darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (ateina tėvai, galima su vaikais). Kitu laiku kreiptis į bažnyčios zakristiją pamaldų metu.

TĖVŲ SUSIRINKIMAI

TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI RUOŠIS SUTVIRTINIMUI: BAŽNYČIOJE, Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, rugsėjo 27 d., 18.45 val. (po vakaro šv. Mišių).

TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI RUOŠIS PIRMAJAI KOMUNIJAI: BAŽNYČIOJE, Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, rugsėjo 26., 18.45 val. (po vakaro šv. Mišių).

SUAUGUSIŲJŲ pasiruošimas Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentams - informacija skelbimų lentoje.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn