Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 10 01
Paskelbta: 2023-09-30 08:59:17

 

Šį sekmadienį - spalio 1 d. - tituliniai Šv. Ark. Mykolo atlaidai:
pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val. po jų - Eucharistinė procesija.

Visuotiniams atlaidams gauti reikia aplankyti šią bažnyčią, atlikus išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, sukalbėti Viešpaties maldą („Tėve mūsų“) bei Tikėjimo išpažinimą, neturėti prisirišimo prie jokios, kad ir lengvos, nuodėmės, pasimelsti Šv. Tėvo intencija.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- pirmadienį, spalio 2 d. - Šv. Angelus Sargus;
- trečiadienį, spalio 4 d. - Šv. Pranciškų Asyžietį;
- ketvirtadienį, spalio 5 d. - Šv. Faustiną Kovalską, vienuolę;
- šeštadienį, spalio 7 d. - Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

Artėjant - vyskupo Juozo Žemaičio MIC - antrosioms metinėms, informuojame, kad šia proga už brangų ganytoją kviečiame melstis spalio 3 d. (antradienį) 12.00 val.

Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį kalbame: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8.00 val. Šv. Mišių. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, šeimoje, bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį.

Spalis - taip pat ir Misijų mėnuo - melskimės už misijas ir jose tarnaujančius.

Šv. Šeimos seserų namuose Alyvų g.9 spalio mėn. prasidės ALFA kursas jaunimui ir suaugusiems - Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Intencijas Šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo spalio 16-os d. sekmadieniais galėsite užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
„Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Šiandien, spalio 1 d. į vienuolyną yra atvykę Kauno Kraujo centro darbuotojai ir laukia donorų, norinčių pagelbėti ligos varge esantiems. Kviečiame!

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn