Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 10 15
Paskelbta: 2023-10-14 08:36:00

 

Šis sekmadienis - spalio 15 d. - XXVIII eilinis sekmadienis.

Antradienį, spalio 17 d., Bažnyčia mini Šv. Ignacą Antiochietį, vyskupą, kankinį.
Trečiadienį, spalio 18 d. - Šv. Luko, evangelisto, šventė.

Artėja Visų šventųjų iškilmė - lapkričio 1 d. ir visų Mirusiųjų minėjimo diena - lapkričio 2 d. Lapkričio 1 d. pamaldos mūsų bazilikoje: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 17.00 val. po jų GEDULINĖ PROCESIJA. (18.00 val. Šv. Mišių nebus); Lapkričio 2 d. pamaldos sekmadienio tvarka - 18.00 val. maldoje palydi Česlovo Sasnausko choras.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) Šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinančius sekmadienius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje jos darbo metu.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val., o sekmadieniais - po 8.00 val. šv. Mišių.

Ateinantis sekmadienis - spalio 22 d. - Pasaulinė Misijų diena. Ta proga su dėkingumu prisiminsime visus, kurie savo gyvenimu liudija mums tikėjimą ir skatina juo gyventi, taip pat melsimės už misijas ir misionierius. Rinkliava bus skiriama misijų veiklai ir plėtrai paremti. Ateinantį sekmadienį - spalio 29 d. - mūsų bažnyčioje svečiuosis kun. Kastytis Šulčius - misionierius Kazachstane. Jis atvyks su prašymu paremti šias misijas - būkime pasiruošę padėti.

Šiandien po 12 val. Šv. Mišių kviečiame pasiklausyti
Vytauto Didžiojo universiteto choro „AVE VITA”. Išgirsite puikius sakralinės muzikos kūrinius.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn