Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 06 16
Paskelbta: 2024-06-15 08:36:14

 

Šis sekmadienis - birželio 16 d. - XI EILINIS SEKMADIENIS

Penktadienį, birželio 21 d. - Bažnyčia mini Šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį.

Kaip įprasta kiekvienais metais visose parapijose yra renkamos aukos Šv. Petro skatikui. Jos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. Mūsų parapijoje ši rinkliava bus vykdoma po Šv. Petro ir Pauliaus šventės sekmadienį birželio 30 d.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Juos visuomet pradedame dėkodami Dievui už malones, patirtas per t. Jurgio užtarimą. Bazilikos Pal. Jurgio koplyčioje nuolat degančios žvakelės liudija, kad prašote tėvo Jurgio užtarimo įvairiose situacijose ir dėkojate už išklausymą. Nuoširdžiai kviečiame liudyti savo patirtis - ypač išgyventas per pastaruosius kelis metus. Trumpai užrašykite, kokioje situacijoje ir kaip meldėtės ir kokią malonę patyrėte ir pristatykite pasirašytą liudijimą į bažnyčios raštinę sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių arba į parapijos raštinę darbo dienomis. Tokie liudijimai labai svarbūs, kad mūsų tėvas Jurgis būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju.

Liepos 6 d., šeštadienį organizuojama kelionė autobusu į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykimas 7.00 nuo bazilikos. Kelionės kaina 15 eurų. Būtina registracija. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn