Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 06 23
Paskelbta: 2024-06-23 17:42:14

 

Šis sekmadienis, birželio 23 d. - XII eilinio laiko sekmadienis.

Pirmadienį, birželio 24 d. - Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Šv. Mišios įprasta šiokiadienių tvarka.

Antradienį, birželio 25 d. 19.00 val. mūsų bazilikoje vyks Šv. Jurgio tarptautinio festivalio sakralinės muzikos koncertas „Net tada, kai Jis tyli“, kuriame dalyvauja valstybinis choras „Vilnius“.

Penktadienį, birželio 28 d., Bažnyčia mini Šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį.
Taip pat šią dieną 19.30 val. mūsų bazilikoje baigiamasis Šv. Jurgio meno sezono ir jubiliejinis Giedriaus Kuprevičiaus koncertas.

Šeštadienį, birželio 29 d. - Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, iškilmė. Šv. Mišios vyks 7.30, 9.00, 10.00 ir 18 val. Šią dieną aplankius vyskupijos katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią, taigi ir šią, ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. Taip pat ta diena yra mūsų vyskupo Rimanto Norvilos konsekravimo metinės. Lydėkime mūsų Ganytoją malda.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Bažnyčios puošimui pinsime vainikus, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei ruošiatės genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų - padarykite tai dabar ir šakeles iki 1 d. (pirmadienio) pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

Ateinantį sekmadienį bus renkamos aukos Šv. Petro skatikui. Jos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.

Liepos 6 d., šeštadienį organizuojama kelionė autobusu į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykimas 7.00 nuo bazilikos. Kelionės kaina 15 eurų. Būtina registracija. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn