Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai
Paskelbta: 2024-07-07 21:26:27

 

Išvakarėse Liepos 6 d., šeštadienį, nemažas būrys tikinčiųjų susirinko Palaimintojo tėviškėje, Lūginėje. Kuriama nauja graži ir prasminga tradicija – čia, tėviškėje,  Šv. Mišiomis pradėti didžiuosius atlaidus. Buvo meldžiamasi už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, juose tarnaujančius. Iškilmė pradėta Palaimintojo litanija, kurią vedė ses. Jolita Matulaitytė MVS. Šv. Mišias aukojo Bazilikos klebonas  Giedrius Bakūnas MIC. Homilijoje klebonas kalbėjo apie kančią tampančią džiaugsmu ir pateikė šv. Pauliaus mintis, kuriose kalbama apie džiaugsmą kentėjimuose dėl Kristaus. Palaimintasis tėvas Jurgis taip pat išgyveno skausmus ir kančią, mokėsi gyventi su ja dėl Dievo ir Jo Bažnyčios.

 

Pirmoji atlaidų diena, liepos 7, buvo padėkos Dievui už malones diena. Meldėmės už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones. Sekmadienis prasidėjo tradiciškai: katecheze ir rožinio malda. Katechezę skelbė ses. Vincenta Slavėnaitė MVS. Kadangi šie metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti Maldos metais, tai ir šios dienos katechezėje skambėjo paties t. Jurgio žodis, jo įžvalgos maldos tema. Šv. Mišias aukojo ir homiliją skelbė kun. Vitalijus Kodis, Palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vicepostulatorius Lietuvoje. Kalbėdamas apie šio sekmadienio ypatingumą, apie džiaugsmą būnant šalia Palaimintojo ir padėką už iš jo gaunamas malones, kunigas prašė tikinčiuosius netylėti apie Palaimintajam užtariant patirtas malones ir išgijimus, nes kaipgi pasaulis sužinos apie įvykusį stebuklą, jei mes slėpsime, nesidalinsime, nesidžiaugsime.

Pirmąjį atlaidų sekmadienį paprastai skelbiami liudijimai ir dedami votai prie Palaimintojo relikvijų. Buvo paskelbti 5 liudijimai, o atnašų procesijoje atnešti 4 votai, dėkojant už stebuklingą išgijimą, sugrąžintą tikėjimą ir gyvenimą, atrastą ramybę.

Po agapės marijonų sode tikintieji vyko Švč. Sakramento adoracijai pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Rytoj, liepos 8 d., į Baziliką atvyks Alytaus dekanato kunigai, parapijų ir palaimintojo Jurgio Matulaičio (toliau PJM)  draugijos skyrių tikintieji. Jie melsis už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus.

 

Vida Mickuvienė, PJM draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Nuotraukos Donato  Pranckevičiau (daugiau nuotraukų)

aukštyn