Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 08 08
Paskelbta: 2021-08-07 08:32:11

 

Šis sekmadienis – XIX eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, rugpjūčio 9 d., Bažnyčia švenčia Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, mergelės, kankinės, Europos globėjos, o antradienį, rugpjūčio 10 d. – Šv. Lauryno, diakono, kankinio šventę.

Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini:
Trečiadienį, rugpjūčio 11 d. – Šv. Klarą, mergelę;
Šeštadienį, rugpjūčio 14 d. – Šv. Maksimilijoną Mariją Kolbę, kunigą, kankinį.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 12 d., mūsų bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio minėjimas – mažieji atlaidai: 11.30 val. – Šv. Rožinis, 12.00 val. – Šv. Mišios

Ateinantis sekmadienis - rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Šv. Mišių pabaigoje bus laiminami jūsų atsinešti žolynai. Po Sumos – Eucharistinė procesija. Žolinės vakaro Šv. Mišiose 18.00 val. melsimės už visus Pal. Jurgio atlaidų geradarius ir rėmėjus: dėkosime už jų dosnumą, melsime, kad Viešpats atlygintų jiems savo malone ir prašysime Jo globos ir palaimos jiems patiems, jų šeimos, artimiesiems ir bendradarbiams.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavos ir Pivašiūnų šventovėse prasideda šeštadienį, rugpjūčio 14 d. ir tęsis visą savaitę, iki rugpjūčio 22 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie sąmoningai saugote save ir kitus, bažnyčioje laikydamiesi deramų saugos reikalavimų: dėvite kaukes, dezinfekuojate rankas, laikotės atstumų ir į rankas priimate Šv. Komuniją. Vėl ženkliai didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, labai svarbu ir toliau viso to laikytis. Vis dėlto, tikroji priemonė sustabdyti pandemiją yra vakcinacija. Bažnyčios pozicija šiuo klausimu aiški: vakcinuotis yra saugu ir būtina. Paskutinį kartą oficialiai ji išreikšta liepos 2 d., Vatikane pasibaigus trijų tarptautinių medikų organizacijų diskusijai šiuo klausimu.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn