Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 08 22
Paskelbta: 2021-08-21 08:07:49

 

Šis sekmadienis – rugpjūčio 22 d. – XXI eilinis sekmadienis

Pirmadienis, rugpjūčio 23 d., - Baltijos kelio ir juodojo kaspino diena. 1939-ųjų rugpjūčio 23-iąją, buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas, kuriuo buvo pasmerktos ištisos tautos; 1989-aisiai šią dieną šimtai tūkstančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami parodyti savo solidarumą ir laisvės troškimą. Mūsų bazilikoje papildomose Šv. Mišiose 17.00 val. dėkosime Dievui už laisvės dovaną, melsime taikos pasauliui ir prisiminsime visus, tapusius stalinizmo ir nacizmo aukomis.

Antradienį, rugpjūčio 24 d. – Šv. apaštalo Baltramiejaus šventė.

Penktadienį, rugpjūčio 27 d., Bažnyčia mini Šv. Moniką, Šv. Augustino motiną, o šeštadienį, rugpjūčio 28 d., patį Šv. Augustiną, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d., po vakaro šv. Mišių, 19.00 val. mūsų bazilikoje festivalio „Marijampolė Music Park“ koncertas ATRADIMAI/”Keturios stichijos”. Gros Lietuvos kamerinis orkestras ir Marijampolės meno mokyklos violončelininkai, dainuos Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos “Liepaitės” merginų choras, eiles skaitys aktorius Pijus Narijauskas.

Primename, kad nuo rugsėjo mėnesio mūsų bazilikoje keisis Šv. Mišių tvarka: šeštadieniais nebebus 11.00 val. šv. Mišių, o pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis melsimės 18.00 val. sudėtinėse Šv. Mišiose.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn