Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 09 05
Paskelbta: 2021-09-04 09:34:39

 

Šis sekmadienis – rugsėjo 5 d. – XXIII eilinis sekmadienis.

PRIMENAME, KAD MŪSŲ BAZILIKOJE PASIKEITĖ ŠV. MIŠIŲ TVARKA:

• ŠEŠTADIENIAIS nebėra 11.00 val. šv. Mišių;
• Pirmaisiais mėnesio PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis meldžiamės 18.00 val. sudėtinėse Šv. Mišiose.

Trečiadienis, rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė (Šilinė). Mūsų bazilikoje šv. Mišiose 12.00 val. drauge su visais mūsų krašto tikinčiaisiais, melsimės už Lietuvą ir jos žmones bei dėkosime Dievui už Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones. Tuo pačiu melsimės ir už Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų Marijonų vienuoliją, prašysime Dievo malonių ir Švč. M. Marijos užtarimo kiekvienam marijonui ir melsime naujų pašaukimų.

Rugsėjo 7-ąją Šiluvoje prasideda didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Pagrindinė atlaidų diena – rugsėjo 12 d.

Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis š. m. rugsėjo 11 dieną organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Smulkesnė informacija bus pateikta skelbimų lentoje.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn