Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 10 03
Paskelbta: 2021-10-02 08:59:25

 

Šis sekmadienis – spalio 3 d. – mūsų parapijoje tituliniai Šv. Ark. Mykolo atlaidai. Atlaidaus šią dieną kiekvienas tikintysis mūsų bazilikoje gali gauti įprastomis sąlygomis: atlikti išpažintį arba būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės ir padaryti pasiryžimą nedaryti bet kokios nuodėmės; priimti šv. Komuniją ir pasimelsti šv. Tėvo intencija. Po vakaro Šv. Mišių, 19.00 val. - festivalio „Medynės“ koncertas. Daugiau informacijos - skelbimų lentoje.

Pirmadienį, spalio 4 d., Bažnyčia mini Šv. Pranciškų Asyžietį, o antradienį, spalio 5 d.Šv. Fausiną Kovalską, mergelę.

Ketvirtadienį, spalio 7 d.Rožinio Švč. Mergelės Marijos minėjimas.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį meldžiamės: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį. Spalis - Misijų mėnuo – melskimės už misijas ir juose besidarbuojančius.

Intencijas šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo spalio 16 d. sekmadieniais galėsite užrašyti bažnyčioje. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn