Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 10 17
Paskelbta: 2021-10-16 09:40:47

 

Šis sekmadienis - spalio 17d. - XXIX eilinis sekmadienis, tačiau jis - ypatingas: praėjusį šeštadienį, spalio 9-ąją, atidarytas Bažnyčios Sinodas (susirinkimas), kurį sušaukė pop. Pranciškus. Šio Sinodo tema - „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Sinodas - retas ir ypatingas įvykis Bažnyčios gyvenime - viso pasaulio vyskupų susirinkimas. Tačiau šį kartą į Sinodo darbą pakviesti visi Bažnyčios nariai ir todėl jis turės keletą etapų. Šį sekmadienį prasideda diecezinis (arba vyskupijų) etapas. Nuo šiandien esam esame kviečiami kasdien melstis už Sinodą, o tuo pačiu ir už visą Bažnyčią malda, kuria šimtmečiais buvo meldžiamasi Bažnyčios susirinkimų proga. Lapelius su šia malda rasite ant stalelio bažnyčios viduryje.

Pirmadienį, spalio 18 d., Bažnyčia švenčia Šv. Luko, evangelisto, šventę.

Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d., ir visų Mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2 d. Tomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinančius sekmadienius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje jos darbo metu.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.,
o sekmadieniais - po 8-os val. šv. Mišių.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn