Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 11 21
Paskelbta: 2021-11-20 08:11:55

 

Šis sekmadienis - lapkričio 21 d. - paskutinis šių liturginių metų sekmadienis - Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmė.

Šis sekmadienis taip pat yra Pasaulinė jaunimo diena. Melskimės už visus jaunus žmones savo šeimose ir aplinkoje. Ypač prisiminkime jaunuolius, kurie mūsų parapijoje ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui.

Pirmadienį, lapkričio 22 d., Bažnyčia mini Šv. Ceciliją, mergelę, kankinę. Šv. Cecilija laikoma muzikos globėja. Tad šią dieną ypatingai melskimės už vargonininkus, choristus, šlovintojus ir visus, atliekančius muzikos tarnystę liturgijoje.

Antradienį, lapkričio 23 d., minima Negimusio kūdikio diena.

Trečiadienį, lapkričio 24 d., Bažnyčia mini Šv. Andriejų Zung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

Ateinantis sekmadienis - lapkričio 28 d. - pirmasis Advento sekmadienis.
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedosime Švč. M. Marijos valandas, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką. Šiais metais mūsų vyskupijoje Advento pasninko vaisius tikintieji kviečiami skirti ypatingam tikslui – bažnyčios priešakyje yra speciali aukų dėžutė, skirta aukoms Libano krikščionims, kurie išgyvena sunkų laiką.

Kalėdaičius bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių galėsite įsigyti Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais, o darbo dienomis - parapijos raštinėje. Ten pat rasite ir Caritas žvakučių akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles.

Kviečiame nepamiršti sekmadienio Mišių lapelių, kuriuos kiekvieną sekmadienį rasite ant stalelio bazilikos viduryje. Juose esantys Šv. Rašto skaitiniai padės prasmingiau keliauti Advento kelionę.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn