Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 12 05
Paskelbta: 2021-12-04 09:16:28

 

Šis sekmadienis - gruodžio 5 d. - antrasis Advento sekmadienis. Adventas yra maldingo laukimo metas. Svarbiausias šio laukimo veiksmas - susitaikinimas su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedamos Švč. M. Marijos valandos, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką. Mūsų vyskupija Advento pasninko vaisius ragina skirti ypatingam tikslui - aukoti Libano krikščionims, kurie išgyvena sunkų laiką. Speciali aukų dėžutė šeštadienių vakarais ir sekmadieniais - bažnyčios priešakyje, o daugiau informacijos - skelbimų lentoje.

Kalėdaičius Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais galite įsigyti bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių, o darbo dienomis - parapijos raštinėje, jos darbo laiku. Ten pat rasite ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles bei stalo kalendorius su pal. Jurgio Matulaičio mintimi kiekvienai metų dienai - puikią Kalėdinę dovaną.

Antradienį, gruodžio 7 d. - Šv. Ambraziejaus, vyskupo, Bažnyčios mokytojo, liturginis minėjimas. Šią dieną taip pat sukanka rašytojos Julijos Žemaitės - Žymantienės 100-osios mirties metinės. Minint šią datą ir kviečiant prisiminti rašytoją maldoje, 10-yje Lietuvos vietovių, susijusių su jos žemiškuoju gyvenimu, 12.00 val. skambės bažnyčių varpai. Rašytoja į amžinybę iškeliavo mūsų mieste ir palaidota mūsų kapinėse, tad skambės ir mūsų bazilikos varpai.

Trečiadienį, gruodžio 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Šią dieną melskimės už kunigų Marijonų vienuoliją bei Vargdienių seserų vienuoliją, kurios abi pavadintos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardu. Prašykime Dievo malonių ir Švč. M. Marijos užtarimo kiekvienam marijonui ir kiekvienai seseriai ir melskime naujų pašaukimų.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių sau ir parnešti kitiems. Juose esantys Šv. Rašto skaitiniai padės prasmingiau išgyventi Advento laiką.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn