Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 12 12
Paskelbta: 2021-12-11 09:55:49

 

Šis sekmadienis - gruodžio 12 d. - trečiasis Advento sekmadienis, dar vadinamas lotynišku žodžiu „Gaudete“ – džiaukitės. Šiuo kvietimu pasideda šiandienos Šv. Mišių liturgija, ragindama jau dabar džiaugtis slėpiniu, kurį ruošiamės švęsti - Kristaus gimimu. Kad patirtume tikrą džiaugsmą - prieš Kalėdas susitaikinkime su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias.

Šiandieną, kaip ir kiekvieno mėnesio 12 d., 12.00 val. šv. Mišiose melsimės į Pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedamos Švč. M. Marijos valandos, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios.

Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie atsiliepėte į vyskupijos kvietimą Advento pasninko vaisius aukoti Libano krikščionims. Jei dar norėtumėte tai padaryti - speciali aukų dėžutė šeštadienių vakarais ir sekmadieniais - bažnyčios priešakyje.

KALĖDAIČIUS GALITE ĮSIGYTI:
bazilikoje
• šį savaitgalį - prieš ir po Šv. Mišių
• paskutinį Advento šeštadienį ir sekmadienį (gruodžio 18 ir 19) visą dieną
parapijos raštinėje
• darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
Ten pat rasite Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles bei stalo kalendorius su pal. Jurgio Matulaičio mintimi kiekvienai metų dienai - puikią Kalėdinę dovaną.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
Pirmadienį, gruodžio 13 d. - šv. Liuciją, mergelę, kankinę
Antradienį, gruodžio 14 d. - šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių sau ir parnešti kitiems. Juose esantys Šv. Rašto skaitiniai padės prasmingiau išgyventi Advento laiką.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn