Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 12 19
Paskelbta: 2021-12-18 09:24:16

 

Šis sekmadienis - gruodžio 19 d. - paskutinis Advento sekmadienis. Laukiant Kristaus Gimimo svarbu susitaikinti su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias. Šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos klierikų studijoms bei jaunimo sielovadai.

Penktadienį, gruodžio 24 d. - KŪČIOS. Kūčių dieną susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, dalijamasi bažnyčioje palaimintu kalėdaičiu. Šv. Mišios bazilikoje Kūčių dieną šiokiadienio tvarka (išskyrus vakaro Šv. Mišias).

PIRMOSIOS KALĖDŲ ŠV. MIŠIOS (Piemenėlių arba Bernelių)
KŪČIŲ VAKARĄ - 21.00 VAL.

Jas aukos J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Šeštadienį, gruodžio 25 d. - KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (KALĖDOS). Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka.

Ateinantį sekmadienį, gruodžio 26 d. - Šv. Šeimos šventė. 12 val. Šv. Mišiose giedos Česlovo Sasnausko choras. Tą dieną maldoje ypač prisiminsime mūsų parapijoje gyvenančias ir tarnaujančias Šv. Šeimos vienuolijos seseris. Po 12 val. Šv. Mišių KVIEČIAME ŠEIMAS į bendrystės ir susitikimo laiką - parapijos salėje.

KALĖDAIČIUS GALITE ĮSIGYTI
 BAZILIKOJE:
    • šeštadienį (gruodžio 18) - visą dieną
    • sekmadienį (gruodžio 19) - prieš ir po Šv. Mišių
    • darbo dienomis (gruodžio 20 - 23) - 16 - 19 val.
 PARAPIJOS RAŠTINĖJE:
    • darbo dienomis (gruodžio 20 - 23) - 9 - 16 val.

Ten pat rasite Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles bei stalo kalendorius su pal. Jurgio Matulaičio mintimi kiekvienai metų dienai.

Primename, kad šio Advento pasninko vaisius esame kviečiami aukoti Libano krikščionims. Speciali aukų dėžutė - bažnyčios priešakyje.

Greta Advento vainiko daga Betliejaus šviesa, užžiebta Kristaus gimimo vietoje ir iš rankų į rankas perduodama visame pasaulyje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti ir parsinešti į namus.

Nepamirškite pasiimti ir Šv. Mišių lapelių bei parnešti juos kitiems.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn