Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 01 09
Paskelbta: 2022-01-08 08:48:58

 

Šis sekmadienis - sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigiasi liturginis Kalėdų laikas ir prasideda Eilinis laikas, truksiantis iki Pelenų dienos. Pagal seną paprotį prakartėlė bazilikoje pasiliks iki Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventės.

Trečiadienį, sausio 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Ketvirtadienis - sausio 13 d. - Laisvės gynėjų diena. Už mūsų Tėvynę Lietuvą ir jos laisvės gynėjus melsimės Šv. Mišiose 12.00 val. Giedos Marijampolės Kultūros centro mišrus choras „Šešupė“, vadovas p. Valdas Mačiulskas. 17.30 val. - Marijampolės kultūros centro organizuojama iniciatyva „Laisvės varpo dūžiai“ - skambės daugumos Marijampolės savivaldybės bažnyčių varpai.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių bei parnešti juos kitiems.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn