Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 01 16
Paskelbta: 2022-01-15 09:29:08

 

Šis sekmadienis - sausio 16 d. - II Eilinis sekmadienis.

Šią savaitę Bažnyčia mini:

• Pirmadienį, sausio 17 d. - Šv. Antaną, abatą.
• Penktadienį, sausio 21 d. - Šv. Agnietę, mergelę, kankinę.

Antradienį, sausio 18 d., visoje Bažnyčioje prasideda maldos už krikščionių vienybę aštuondienis, kuris tęsis iki sausio 25 d.

Trečiadienį, sausio 19 d. mūsų bazilikoje ir daugelyje kitų Lietuvos bažnyčių prasideda maldos devyndienis prašant ligoniams pasveikimo stebuklo per pal. Jurgio užtarimą, taip ruošiantis pal. Jurgio gimimo dangui 95-osioms metinėms, kurias švęsime sausio 27 d.

Atkreipiame dėmesį, kad, kol tęsiasi pandemija, įprastinis kalėdojimas kunigui einant iš namų į namus ar ilgiau paviešint namuose nėra įmanomas. Jei vis dėlto turite poreikį, kad jūsų būstas būtų palaimintas, prašome kreiptis į parapijos raštinę vienuolyne - jos darbo valandomis arba į bazilikos raštinę - sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių ir palikti savo kontaktus. Kunigas trumpam apsilankys suderintu laiku ir palaimins jūsų būstą.

Nepamirškite ir toliau naudotis Šv. Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti bažnyčios gale. Pasiimkite juos sau ir būtinai parneškite tiems, kas negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, kad Dievo Žodis pasotintų ir juos.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn