Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 01 23
Paskelbta: 2022-01-22 10:22:44

 

Šis sekmadienis - sausio 23 d. III Eilinis sekmadienis. Popiežius Pranciškus šį sekmadienį yra pavadinęs Dievo Žodžio sekmadieniu, kviesdamas mus visus kuo dažniau skaityti Šv. Raštą, kad vis labiau jį pamiltume. Šią ypatingą dieną prašome Dievo palaimos visiems, kurie mūsų bazilikoje atlieka Šv. Rašto skaitovų tarnystę. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į Šv. Mišių lapelius, kuriuos kiekvieną sekmadienį randate bažnyčios gale. Pasiimkite juos ir dar ne kartą paskaitykite savaitės eigoje, kad Dievo Žodis, kurį išgirdote sekmadienį, lydėtų kasdienybėje.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
• Pirmadienį, sausio 24 d. - Šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
• Trečiadienį, sausio 26 d. - Šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.
• Penktadienį, sausio 28 d. - Šv. Tomas Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

Antradienį, sausio 25 d., - Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė

Ketvirtadienį, sausio 27 d. - jubiliejinis Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - 95-osios gimimo dangui metinės. Mūsų bazilikoje – atlaidai. Programa: 11.00 - Katechezė, 11.30 - Rožinis, 12.00 - Šv. Mišios, 13.00 - Malda prie pal. Jurgio relikvijų. Visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis gali pelnyti kiekvienas tikintysis, tą dieną apsilankęs bazilikoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn