Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 02 06
Paskelbta: 2022-02-05 09:16:54

 

Šis sekmadienis - vasario 6 d. V Eilinis sekmadienis ir pirmasis vasario mėnesio sekmadienis. Lietuvos vyskupai, išliekant įtampai dėl taikos Europoje, kviečia tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul visų ir kiekvieno malda susilieja į bendrą prašymą: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Ketvirtadienį, vasario 10 d, Bažnyčia mini Šv. Skolastiką, mergelę.

Antradienis, vasario 8 d., - Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Melskime už šio nusikaltimo aukas bei prašykime Dievo malonės visiems, kurie darbuojasi, kad padėtų nukentėjusiems ir apsaugotų patiriančius grėsmę.

Penktadienį, vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena. Melskime gydančio Viešpaties prisilietimo visiems ligoniams, o ypatingai - sunkiai sergantiems. Artimuosius, kurie norėtų, kad kunigas aplankytų ligonį namuose, prašome kreiptis į vienuolyno raštinę jos darbo metu.

Šeštadienį, vasario 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn