Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 02 13
Paskelbta: 2022-02-12 09:10:13

 

Šis sekmadienis - vasario 13 d. - VI Eilinis sekmadienis. Primename, kad Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul visų ir kiekvieno malda susilieja į bendrą prašymą: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Pirmadienį, vasario 14 d., Bažnyčia mini Šv. Kirilą, vienuolį, ir Šv. Metodijų, vyskupą, Europos globėjus.

Trečiadienį, vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Mūsų bazilikoje papildomos Šv. Mišios 12.00 val. Melsimės už Tėvynę ir taiką Europoje. Giedos Marijampolės Kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“, vadovaujamas p. Virginijos Junevičienės.

Kviečiame ir toliau nepamiršti naudotis Šv. Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti bažnyčios gale.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn