Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 02 20
Paskelbta: 2022-02-19 11:00:52

 

Šis sekmadienis - vasario 20 d. - VII Eilinis sekmadienis.

Antradienį, vasario 22 d. - Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventė. Ji skirta dėkoti Dievui už Bažnyčios vadovą, Šv. Petro įpėdinį Popiežių ir melstis Jo intencijomis. Šia proga tikintieji gali laimėti visuotinius atlaidus aplankę vyskupijos katedrą ir sukalbėję Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

Trečiadienį, vasario 23 d. Bažnyčia mini Šv. Polikarpą, vyskupą, kankinį.

Dėkojame visiems, kurie 2021 m. paskyrėte parapijai 1,2 proc. GPM. Kviečiame tai padaryti ir šiais metais. Tai padaryti galima iki gegužės 2 d. tik elektroniniu būdu. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti - rasite lapeliuose, kurie padėti bažnyčios gale - prie šv. Mišių lapelių, parapijos skelbimų lentoje ir parapijos interneto puslapyje www.marijampolesbazilika.lt

Kviečiame ir toliau nepamiršti naudotis Šv. Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti bažnyčios gale.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn