Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS PRANEŠIMAS SPAUDAI
Paskelbta: 2010-01-20 19:00:27


VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS
Įstaigos kodas 192071662, J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel./faks. (8 343) 56 338, mob. tel. 8 671 88754, el. p. caritas@vk.lcn.lt 


PRANEŠIMAS SPAUDAI
2010-01-19
Marijampolė


Maisto produktų pristatymas į labdaros organizacijų sandėlius planuojamas kovo mėnesį

2005-02-15 LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 177 (Žin., 2005, Nr. 23-742) pritarus LR Žemės ir ūkio ministerijos siūlymui nuo 2006 m. Lietuvoje vykdoma „Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims“ programa (toliau – MIATLNA).

2009 m. vasario, kovo, gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais pagal 2006-05-25 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme Nr. A1-160 (Žin., 2006, Nr. 61-2213) nustatytus kriterijus nepasiturintiems Lietuvos piliečiams buvo teikiama parama maisto produktais iš intervencinių ES atsargų.

Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje 2009 m. lapkričio mėnesį paramą maisto produktais gavo 60064 remtini asmenys, t. y. 24472 asmenimis daugiau nei nuo programos įgyvendinimo pradžios vasario mėnesį.

Savivaldybė
Nepasiturinčiųjų asmenų skaičius
Padidėjimas
2009 m. vasario mėn.
2009 m. lapkričio mėn.
Alytaus rajono
4961
8000
3039
Birštono
259
709
450
Kalvarijos
2086
3608
1522
Kauno rajono (12-a seniūnijų)
1458
2749
1291
Kazlų Rūdos
2500
3454
954
Lazdijų rajono
3268
5674
2406
Marijampolės
2334
7590
5256
Prienų rajono
5665
7780
2115
Šakių rajono
4881
8374
3493
Vilkaviškio rajono
8180
12126
3946
Viso:
35592
60064
24472

Nuoširdžiai dėkojame visų Savivaldybių vadovams už 2009 m. MIATLNA programos vykdyme parodytą didelį solidarumą su vargstančiais Savivaldybės piliečiais ir įvairiais būdais – finansiškai, surandant sandėlius, transportu, taip pat ir seniūnijų bei socialinės paramos skyrių darbuotojų pagalbą – remiant šią Carito ir kitų dviejų labdaros organizacijų: Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos ir „Maisto banko“ administruojamą programą.

2009-11-29 Europos Komisija (EK) patvirtino pagalbos maisto produktais labiausiai nepasiturintiesiems planą 2010 metams (Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1111/2009; OL 2009 L 306/5) ir iš intervencinių atsargų paskirstė produktus 19-ai šią programą įgyvendinančių ES šalių pagal kiekvienos šalies prašomą sumą. Iš viso Europos Sąjungoje bus paskirstyta produktų už 478 mln. eurų (1 mlrd. 650 mln. Lt). Lietuvai skirta intervencinių produktų vertė siekia 8,86 mln. eurų arba 30,59 mln. litų. Pagal EK patvirtintą planą Lietuvai 2010 m. skirta 40,317 tūkst. t miežių, 145 t sviesto, 1,212 tūkst. t nugriebto pieno miltelių ir 1,182 tūkst. t cukraus. Dar beveik 5,35 mln. Lt yra skirta pinigais grūdų produktams įsigyti.

Informuojame, kad maisto produktų pristatymas į labdaros organizacijų sandėlius pagal 2010 m. MIATLNA programą planuojamas pradėti 2010 m. kovo mėnesį. Numatomi penki maisto produktų pristatymai į pagrindinius labdaros organizacijų sandėlius: kovo, gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais. Preliminariais duomenimis šiais metais bus tiekiami šie maisto produktai: cukrus, nesaldintas sutirštintas pienas, sausainiai, sausi pusryčiai, miltai, makaronai, manų kruopos, trijų grūdų dribsniai, trijų grūdų kruopos, mišinys pyragui ir ryžiai. Kai kurių maisto produktų labiausiai nepasiturintys asmenys gaus tik vieną kartą per metus. Maisto produktų asortimentas kiekvienos savivaldybės ar net gi seniūnijos labiausiai nepasiturinčiam asmeniui gali skirtis.

Primename, kad norint gauti paramą maisto produktais 2010 metais savo seniūnijos socialiniam darbuotojui būtinai reikia pateikti nustatytos formos Prašymą gauti paramą maisto produktais. Šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neturi viršyti 1,5 LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP), šiuo metu 1,5 VRP yra 525 Lt. Asmenys pateikę Prašymus maisto produktų dalinimo eigoje bus įtraukiami į papildomą sąrašą sekančiam maisto produktų gavimo mėnesiui.

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

Daugiau informacijos:

Giedrius Sinkevičius,
MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje
D. tel. (8 343) 56 338
Mob. tel.: 8 671 88 754, 8 606 88 948
El. p.: caritas@vk.lcn.lt, svetaine@takas.lt

 


 

aukštyn