Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 05 15
Paskelbta: 2022-05-14 08:18:00

 

Šis sekmadienis - gegužės 15 d. - V Velykų sekmadienis. Šią dieną, 15.30 val. mūsų bazilikoje XXIII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio "Džiūgaukim... Aleliuja" koncertas. Giedos Vilniaus kultūros centro LRT (Lietuvos radijo ir televizijos) vaikų choras.

Šios savaitės pirmadienio vakaro šv. Mišiose jau paskutinė šiais metais mūsų parapijos vaikų grupelės priims Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenė švenčia gimnazijos 155 metų jubiliejų. Ketvirtadienį, gegužės 19 d., 13 val. mūsų bazilikoje - padėkos Šv. Mišios. Kviečiami ir visi Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenės nariai, buvę mokytojai, mokiniai ir visi, kuriems yra svarbi gimnazijos istorija bei jos dabartis.

Tęsiasi gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.

Ir toliau ištvermingai melskime taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 4-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas jau ateinantį sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galėsite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras organizuoja 20-ąją jubiliejinę stovyklą Nemunaityje, skirtą jaunimui nuo 11 iki 16 metų. Stovykla vyks liepos 7-13 dienomis, tačiau registracija prasideda jau dabar, o nespėjusiems užsiregistruoti iki birželio 15 d. didėja dalyvio įnašas. Daugiau informacijos - skelbimų lentoje bei Jaunimo centro internetiniame puslapyje (www.vvjc.lt).


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn