Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 05 22
Paskelbta: 2022-05-21 09:21:42

 

Šis sekmadienis - gegužės 22 d. - VI Velykų sekmadienis.

Ketvirtadienį, gegužės 26 d., Bažnyčia mini Šv. Pilypą Nerį, kunigą, o penktadienį, gegužės 27 d., prasideda pasirengimo Sekminėms laikas - maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.

Tęsiasi gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.

Ištvermingai meldžiama karo Ukrainoje pabaigos ir taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 4-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas ateinančius tris sekmadienius prieš ir po šv. Mišių galėsite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Primename, jog Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras organizuoja stovyklą jaunimui nuo 11 iki 16 metų, liepos 7-13 dienomis. Paskubėkite registruotis. Daugiau informacijos - skelbimų lentoje bei Jaunimo centro internetiniame puslapyje (www.vvjc.lt).

Ateinantis sekmadienis - gegužės 29 d. - Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė (Šeštinės). Marijampolės miesto dienų proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų miestą ir miestelėnus. Tą dieną minima ir Pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena, tad rinkliava Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu bus skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn