Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 05 29
Paskelbta: 2022-05-28 11:02:32

 

Šis sekmadienis - gegužės 29 d. - Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė. Marijampolės miesto dienų proga 12.00 val. šv. Mišios - už mūsų miestą ir miestelėnus. Giedos Č. Sasnausko kamerinis choras.
Šią dieną minima ir Pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena, tad rinkliava Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Antradienį, gegužės 31 d. - Švč. Mergelės Marijos apsilankymo šventė.
Trečiadienį, birželio 1 d., Bažnyčia mini šv. Justiną, kankinį, o penktadienį, birželio 3 d. šv. Karolį Luangą ir jo draugus kankinius.

Ketvirtadienį ir penktadienį, birželio 2 ir 3 d., vakaro Šv. Mišiose J. E. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila teiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams. Lydėkime malda mūsų jaunimą ir jų šeimas.

Birželinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.

Ateinantis sekmadienis, birželio 5 d. - Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė - SEKMINĖS:
- šeštadienį, birželio 4 d. - Vigilija - budėjimo laikas laukiant Šv. Dvasios atsiuntimo: 20.00 val. Šv. Mišios, po jų - Švč. Sakramento adoracija.
- sekmadienį prieš 12.00 val. Šv. Mišias - procesija. Visuotiniai atlaidai suteikiami kiekvienam, kas tą dieną pamaldžiai dalyvaus pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Ateinantis sekmadienis taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 4-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn