Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 06 05
Paskelbta: 2022-06-04 08:24:15

 

Šis sekmadienis - birželio 5 d. - Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė - SEKMINĖS. Baigiasi Velykų laikas, tačiau katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.)

Šis sekmadienis - taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, baigiant birželio 11-osios vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas dar galite užrašyti prieš ir po šv. Mišių bazilikos gale.

Choras ne tik puošia liturgiją, bet yra vienas aktyviausių jos dalyvių. KVIEČIAME PAPILDYTI MŪSŲ BAZILIKOS CHORŲ GRETAS!
- Visus, turinčius muzikinius gebėjimus, dainuojančius ar giedančius kviečia sumos choras. Kreiptis po sumos šv. Mišių į choro vadovą Povilą.
- Visus pagyvenusius žmones, gebančius valdyti balsą ir turinčius klausą, kviečia ,,Senjorų’’ choras, kuris gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose. Kreiptis po 8.00 val. šv. Mišių į choro vadovą Povilą.

Pirmadienis, birželio 6 d. - Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas;
Ketvirtadienį, birželio 9 d. - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, aukščiausiojo ir amžinojo Kunigo šventė.

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos Sinodinio kelio susirinkimas vyks parapijos salėje - birželio 9 d. 16.30 val.

Kitos savaitės antradienį, birželio 14 d., Gedulo ir Vilties dieną,
VISĄ PARĄ TRUKSIANTI ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA:

Jungsimės į nuolatinės maldos grandinę Lietuvoje, meldžiant taikos Ukrainai ir Europai, už Bažnyčią, keliaujančią Sinodo keliu, bei pašaukimus. Atraskime valandėlę pabūti prieš Viešpatį - atnešti Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią. Ateikime patys, pakvieskime šeimos narius ir kaimynus. Kviečiame pas savanorius prie išėjimo iš bazilikos pasižymėti jums tinkamą maldai laiką, kad vienus maldininkus pakeistų kiti ir maldos grandinė nenutruktų visą parą.
VAKARO ŠV. MIŠIOS TĄ DIENĄ - 17.00 VAL. (18.00 val. šv. Mišių nebus)

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn