Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 07 03
Paskelbta: 2022-07-02 08:28:26

 

Šio sekmadienio rinkliava - taip vadinamas Šv. Petro Skatikas - skiriama Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.

Antradienį, lieps 5 d. 19.30 val. bazilikoje Šv. Jurgio meno sezono baigiamasis koncertas. Oratorija „Marie Magdaleine“.

Trečiadienis, liepos 6 d. - Valstybės diena. Už Tėvynę Lietuvą melsimės Šv. Mišiose 12.00 val. Giedos choras „Šešupė“.

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 9 D. PRASIDEDA ir IKI 17 D. TĘSIS PAL. J. MATULAIČIO ATLAIDAI:

Atidarymo Šv. Mišios 9 d., 18.00 val., Pal. J. Matulaičio tėviškėje, Lūginėje (BAZILIKOJE 18.00 VAL. ŠV. MIŠIŲ NEBUS!). 17.30 val. nuo bazilikos maldininkus į Lūginę veš autobusas.

Kiekvienos dienos programa: 11.00 val. - Rožinio malda, 11.30 - katechezė, 12.00 - Šv. Mišios. Po jų - agapė Marijonų vienuolyno sode, pasivedimo Pal. Jurgiui malda, o 15.00 val. - malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.
Ypatingi vakarai:
• Penktadienį, liepos 15 d. - UŽTARIMO MALDOS VAKARAS: 18.00 val. - šv. Mišios; 19.00 val. - užtarimo malda ir šlovinimas su bendruomene „Gyvieji akmenys“
• Šeštadienį, liepos 16 d. - IŠKILMIŲ VIGILIJA: 17.15 val. - Šv. Rožinis; 18.00 val. - šv. Mišios 19.00 val. Švč Sakramento adoracija ir šlovinimas; 20.30 - Valandų liturgijos Vakarinė. Po jos - Šv. Mišios lenkų k. ir Švč. Sakramento adoracija iki 6.00 val. ryto.
Abu atlaidų sekmadienius - liepos 10 ir 17 d. - nebus 11.00 val. šv. Mišių!

Daugiau informacijos apie atlaidus skelbimų lentoje, parapijos elektroniniame puslapyje https://www.marijampolesbazilika.lt/ bei FB paskyroje Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika.

Artėjant atlaidams, visus kviečiame į talkas:
• liepos 5 d., antradienį, nuo 10.00 val. - bažnyčios interjero valymas;
• liepos 6 d., trečiadienį, nuo 9.00 val. - vainikų pynimas.

Primename, kad iki liepos 5 d. laukiame tujų šakelių vainikams. Kilus klausimams kreiptis į zakristijoną Vygintą.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn