Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 07 17
Paskelbta: 2022-07-17 06:13:11

 

Šiandieną mūsų bazilikoje -

PAGRINDINĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDŲ DIENA

11.00 val. – Rožinio malda, 11.30 val. – katechezė, 12.00 val. - Šv. Mišios, kurioms vadovaus J. E arkiv. Petar Rajič, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, o drauge su juo melsis Lietuvos vyskupai. Po jų – agapė Marijonų vienuolyno sode ir pasivedimo Pal. Jurgiui malda.

(Nebus 11.00 val. šv. Mišių!)

15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.(14.30 val. nuo bazilikos į Lūginę važiuos specialus autobusas)

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu, malda ir auka prisidėjusiems prie pasiruošimo atlaidams ir tarnavusiems juose!

Penktadienį, liepos 22 d. Bažnyčia švenčia Šv. Marijos Magdalietės, o šeštadienį, liepos 23 d. - Šv. Brigitos, vienuolės, Europos globėjos, šventes.

Ateinantis sekmadienis, liepos 24 d. - pasaulinė senelių ir senolių diena.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn