Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 07 31
Paskelbta: 2022-07-30 08:48:56

 

Šis sekmadienis - liepos 31 d. - XVIII eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, rugpjūčio 1.d., Bažnyčia mini Šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, o ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d. - Šv. Joną Mariją Vianėjų, kunigą, garsųjį Arso kleboną.

Antradienį, rugpjūčio 2 d., įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, aplankyti bažnyčią ir ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Šią dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškaus atstatytos bažnyčios, skirtos Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei, populiariai vadintos Porciunkule, pašventinimą.

Šeštadienį, rugpjūčio 6 d. - Kristaus Atsimainymo šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Nesiliaukime ir toliau ištvermingai melsti taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn