Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 08 28
Paskelbta: 2022-08-27 08:10:15

 

Šis sekmadienis - rugpjūčio 28 d. - XXII eilinis sekmadienis

PRIMENAME, KAD NUO RUGSĖJO 1-OSIOS KEIČIASI ŠV. MIŠIŲ TVARKA:
     • nuo pirmadienio iki penktadienio nebus 9.00 val. Šv. Mišių
(išskyrus, kai bus meldžiamasi už mirusiuosius laidotuvių dienoje)

Pirmadienis, rugpjūčio 29 d. - Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo minėjimas.

Trečiadienis - rugsėjo 1-oji - mokslo metų pradžia. 9.00 val. šv. Mišiose melsis Marijonų gimnazijos bendruomenė, o 12.00 val. šv. Mišiose melsime Dievo palaimos ir Šv. Dvasios vedimo visų parapijos mokyklų mokytojams ir dėstytojams, moksleiviams ir studentams bei jų šeimoms.

Rugsėjo 1-ąją Trakuose prasideda Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaidai, kurie tęsiasi iki rugsėjo 8 d. Pagrindinė atlaidų dieną - rugsėjo 4 d.

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., Bažnyčia mini Šv. Grigalių Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Kviečiame suaugusius (nuo 18 m.) ruoštis sakramentams. Pasirengimas prasidės spalio mėn. pradžioje, tačiau registruotis galima jau dabar. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Primename, kad besiruošiantieji Santuokai, taip pat norintys tapti Krikšto ar Sutvirtinimo tėvais, privalo būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn