Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 09 04
Paskelbta: 2022-09-03 08:38:31

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 4 d. - XXIII eilinis sekmadienis. (10.30 val. Parpijos salėje Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos skyriaus susitikimas).

PRIMENAME, KAD NUO RUGSĖJO 1-OSIOS PASIKEITĖ ŠV. MIŠIŲ TVARKA:
- nuo pirmadienio iki penktadienio nėra 9.00 val. Šv. Mišių (išskyrus, kai meldžiamasi už mirusiuosius laidotuvių dienoje)

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė (Šilinė). Šv. Mišios bazilikoje aukojamos šiokiadienio tvarka.

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje prasideda rugsėjo 7-ąją ir tęsis iki rugsėjo 15 d. Pagrindinė atlaidų diena - ateinantis sekmadienis, rugsėjo 11 d.
Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivysitės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Nesiliaukime ir toliau ištvermingai melsti taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Pirmosiomis mėnesio dienomis mus pasiekia nauji katalikiškų žurnalų „Artuma“ ir „Kelionė“ numeriai, taip pat maldynas „Magnificat“. Kviečiame įsigyti ir skaityti! Žurnalai yra ant stalelio bažnyčios gale. Maldyną ir žurnalus taip pat galite įsigyti vienuolyno raštinėje jos darbo metu.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn