Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 09 18
Paskelbta: 2022-09-17 09:03:14

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 18 d. - XXV eilinis sekmadienis.

Antradienį, rugsėjo 20 d., Bažnyčia mini Šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.
Trečiadienį, rugsėjo 21 d. - Šv. Mato, apaštalo ir Evangelisto, šventė.
Penktadienį, rugsėjo 23 d., Bažnyčia mini Šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.

 

PRASIDEDA VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ RENGIMAS SAKRAMENTAMS
REGISTRACIJA
Šv. Šeimos namuose (Alyvų g. 9)

SUTVIRTINIMUI (jaunimas nuo 14 m.) - rugsėjo 20-21-22 d. nuo 15 iki 18 val. (ateina jaunimas, galima su tėvais)
PIRMAJAI KOMUNIJAI (10-11 m. vaikai) - rugsėjo 26 ir 27 d. nuo 17 iki 19 val. (ateina tėvai, galima su vaikais)

TĖVŲ SUSIRINKIMAI

TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI RUOŠIS SUTVIRTINIMUI: BAŽNYČIOJE
rugsėjo 25 d., 19.00 val.
(po vakaro šv. Mišių)

TĖVAMS, KURIŲ VAIKAI RUOŠIS PIRMAJAI KOMUNIJAI: PARAPIJOS SALĖJE
rugsėjo 28 ir 29 d. 17.30 val.

SUAUGUSIŲJŲ pasiruošimas Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentams - informacija skelbimų lentoje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 25 d., tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai mūsų kaimyninėje Šv. Vincento Pauliečio parapijoje. Pagrindinės Šv. Mišios 11.30 val.

-----------------------------------------------------------------------------

Mūsų Bazilikos titulinius Šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime už dviejų savaičių, spalio 2 d.

lebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn