Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 09 25
Paskelbta: 2022-09-24 16:45:56

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 25 d. - XXVI eilinis sekmadienis - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Melskimės už visus, kurie yra priversti palikti namus ir ieško prieglobsčio taip pat ir Lietuvoje, ir už tuos, kurie jiems padeda. Lapelius su pop. Pranciškaus malda šiai dienai rasite ant stalelio bažnyčios viduryje.

Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- antradienį, rugsėjo 27 d. - Šv. Vincentą Paulietį, kunigą;
- penktadienį, rugsėjo 30 d. - Šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją;
- šeštadienį, spalio 1 d. - Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją.

Ketvirtadienį, rugsėjo 29 d. - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė - mūsų parapijos vardadienis.

Titulinius Šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime ateinantį sekmadienį, spalio 2 d.:
- pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija.
- 13.30 val. parapijos salėje susitikimas su prel. prof. habil. dr. Vytautu Steponu Vaičiūnu ir jo poezijos knygos „Dievo galybės artuma“ pristatymas.

Primename, kad vyksta vaikų ir jaunimo registracija pasirengimui sakramentams:
• Registracija PIRMAJAI KOMUNIJAI (10-11 m. vaikai) - rugsėjo 26 ir 27 d. nuo 17 iki 19 val. (ateina tėvai, galima su vaikais), Šv. Šeimos namuose (Alyvų g. 9)

• Tėvų susirinkimai:
- tėvams, kurių vaikai ruošis Sutvirtinimui: bažnyčioje, šiandieną, rugsėjo 25 d., 19.00 val. (po vakaro šv. Mišių)
- tėvams, kurių vaikai ruošis Pirmajai Komunijai: parapijos salėje, rugsėjo 28 ir 29 d. 17.30 val.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
• Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
• „Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį kalbėsime: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių. Spalis - taip pat ir Misijų mėnuo - melskimės už misijas ir jose besidarbuojančius.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn